logo tf

woensdag, 11 november 2015 14:14

Bouwconjunctuur oktober 2015

Geschreven door 
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

De bouwsector presteert goed in 2015. Dit komt vooral tot uiting binnen de woningbouw. Dankzij de goede voorspellingen mag van 2016 nog meer verwacht worden. Zeker als de economische groei dan ook de utiliteitsbouw bereikt. Daar is dit jaar echter nog geen sprake van.

Woningbouw
De woningmarkt blijft goed presteren. De veranderingen die per 1 juli zijn ingegaan (het aflopen van de verlaagde btw op werk aan bestaande woningen, nieuwe hypotheekeisen en het terugschroeven van de grens voor hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie) hebben de groei van het aantal transacties binnen de bestaande woningvoorraad niet tot stilstand gebracht. De prijsontwikkeling van bestaande woningen vertoont in augustus wel een dipje. In vergelijking met een maand eerder namen de prijzen met een tiende procent af. Op jaarbasis groeiden de prijzen nog altijd met 2,5 procent. Ook het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen ontwikkelt zich in juli en augustus positief. Volgens de bouwondernemers van NVB werden er dit jaar in deze maanden ruim 1,5 keer zoveel woningen verkocht als in de zomermaanden van 2014. In totaal werden er dit jaar al bijna 20.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is bijna net zoveel als in 2008.
Volgens de projectontwikkelaars van Neprom zijn er in het tweede kwartaal van dit jaar meer nieuwbouwwoningen verkocht dan er werden aangeboden. Het aanbod zal dus moeten gaan stijgen om een verdere groei van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen mogelijk te maken.
Daarmee is de koopsector belangrijk voor de groei van de woningbouw en de woningbouw is belangrijk voor de groei van de productie binnen de bouwsector. Dat wil niet zeggen dat de woningbouwproductie in de huursector niet groeit. De groei van de nieuwbouw binnen de huursector valt echter tegen bij die in de koopsector. De huursector is niet enkel het domein van de woningcorporaties. Ook projectontwikkelaars zijn hier steeds meer actief en lijken de woningcorporaties als belangrijkste opdrachtgever voor nieuwe huurwoningen voorbij te kunnen gaan streven.
Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het beleid van minister Blok die zich inspant voor het middensegment en een grotere rol voor marktpartijen binnen de huursector. Ook de NVM onderschrijft dit beleid om de doorstroming op de woningmarkt te vergemakkelijken. Met het indienen van zijn nieuwe begroting op Prinsjesdag heeft minister Blok aangekondigd dat hij nieuwe, tijdelijke huurcontracten mogelijk wil gaan maken waarmee de flexibiliteit binnen de huursector toe zou nemen. Tegelijkertijd wordt de huurverhoging van sociale huurwoningen ingeperkt en de maximale huur voor sociale huurwoningen voor de periode tot 2019 bevroren op het huidige niveau. Dit alles om de investeringen in particuliere huurwoningen te bevorderen. Door het verruimen van de belastingvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar voor de eigen woning naar 100.000 euro vanaf 2017, vergeet Blok ook de koopsector niet.
Dat het beleid van minister Blok ertoe leidt dat de bewegingsruimte van woningcorporaties buiten de sociale huursector wordt beperkt, is duidelijk, maar of dit ertoe heeft geleid dat ze maar 121 nieuwbouwwoningen vergund hebben gekregen in juli, is de vraag. In juli 2014 waren er nog 753 vergunde nieuwbouwwoningen voor corporaties (waaronder 221 koopwoningen). In de eerste helft van dit jaar groeide het aantal vergunde nieuwe corporatiewoningen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 90 procent.

Utiliteitsbouw
Het huidige optimisme binnen de bouwsector is niet gebaseerd op de marktomstandigheden binnen de utiliteitsbouw. De werkvoorraad van aannemers binnen dit segment staat onder druk en de positieve ontwikkeling in de vergunningverlening voor nieuwe utiliteitsgebouwen in het tweede kwartaal wordt in juli niet voortgezet. Zowel de totale bouwsom, het aantal en het totale bouwvolume van de in juli vergunde gebouwen viel in juli tegen in vergelijking met dezelfde maand in 2014. Op basis van de huidige gunstige conjunctuur en de positieve vooruitzichten, zou men verwachten dat er meer wordt geïnvesteerd in nieuwe utiliteitsgebouwen. Bovendien is de rente laag, waardoor investeren goedkoop is. Het probleem is echter dat de bancaire kredietverlening maar moeilijk op gang komt en de bouwsector moeite heeft om andere financieringsbronnen aan te boren voor nieuwe utiliteitsgebouwen. Investeerders hebben vooral oog voor de Nederlandse woningmarkt en/of bestaand vastgoed. De nog altijd groeiende leegstand brengt de utiliteitsbouw alleen maar verder in het nauw. Ondernemers binnen de agrarische sector waren jarenlang belangrijke opdrachtgevers binnen de utiliteitsbouw. Nu de grootste expansiedrift binnen de landbouw duidelijk is afgenomen en de prijzen van agrarische producten veelal te laag zijn voor een gezonde bedrijfsvoering, staan de bouwinvesteringen op een steeds lager pitje. Na de boerenprotesten tijdens de zomer, heeft de Europese Commissie beloofd bij te springen om de ergste nood te lenigen. Voor noodlijdende Nederlandse boeren heeft Brussel 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van de melkprijzen wordt verwacht dat ze zich op termijn zullen herstellen, maar binnen de Nederlandse varkenssector zouden de problemen groter zijn. Momenteel onderzoekt een commissie met de Rabobank en vertegenwoordigers van de overheid en de varkensbranche de toekomst van deze sector om tot een reddingsplan te komen. De verwachting is dat over 10 jaar het aantal bedrijven in de varkenssector met de helft is afgenomen tot 2.500. Er zouden nu al 800 varkensboeren in gesprek zijn met de bank over de toekomst van hun bedrijf.

Bron: Buildsight

Lees 1578 keer Laatst aangepast op woensdag, 11 november 2015 14:19

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Adverteren in het vakblad of op de website?

Neem dan contact op met Martin ten Hoven.
tel: 0342 - 49 42 91
e-mail: m.t.hoven@bdu.nl