logo tf

maandag, 05 november 2018 09:18

Herbezinning op product en productie

De theorie en praktijk van ‘circulair bouwen’ beginnen ook in de timmerbranche steeds meer aandacht te krijgen. Daarbij ervaren timmerfabrikanten dat circulariteit soms een complexe zaak is. Hoe zet je bijvoorbeeld de eerste stappen in de richting van productie van een circulair kozijn? Twee comakers vonden enkele antwoorden op die vraag tijdens een praktisch leerproject met begeleiding van TNO. Timmerfabrikant vroeg naar de ervaringen.

Niet alleen bij grote bedrijven is het besef aanwezig dat een overgang naar circulaire bedrijfsprocessen noodzakelijk is. Ook mkb-bedrijven zijn met circulariteit bezig. Alleen, de kleinere ondernemingen zijn vaak beducht om daarbij concrete stappen te zetten. Voor deze bedrijven organiseerde TNO de afgelopen twee jaar kennissessies en praktijkonderzoek over circulair materiaalgebruik. Daar hebben totaal zestien mkb-bedrijven en een viertal grote bedrijven (als copartners) aan deelgenomen.
Nico Blaauw, teamleider Techniek & Duurzaamheid bij TrebbeWonen, en Stephan Berendsen, mt-lid en hoofd Werkvoorbereiding van kozijnenproducent Westerveld & Nederlof (W&N), volgden het TNO-Technologiecluster 2018 ‘Circulair ontwerpen, leveren en bouwen’ (zie kader). Na het afsluitende symposium vertelden zij over hoe ze het intensieve onderzoek hebben ervaren en hoe dat doorwerkt in hun dagelijkse beroepspraktijk.

Definitie
Stephan Berendsen herinnert zich een ingrijpende innovatie in de kozijnproductie bij W&N. “In 2001 viel bij ons het besluit om alle kozijnhout vóór de eigenlijke kozijnproductie te vingerlassen. Die stap kun je nu zien als ‘duurzaam’, omdat de hoeveelheid afvalhout daardoor verminderde. In feite was toen kwaliteitsverbetering het belangrijkste motief.” Nico Blaauw vult aan: “Of je dat een duurzame maatregel noemt, hangt af van je definitie van duurzaamheid. Zo was de verplichting om waterverdragen verf te gebruiken destijds een arbomaatregel, maar de invoering betekende tegelijkertijd ook minder milieuschade.” Berendsen: “Het gaat ook om de motivering. W&N is een vraaggestuurd bedrijf. Dat wil zeggen we dat een aantal vaste opdrachtgevers of comakers hebben die ons vragen om bepaalde producten te maken en die moeten voldoen aan bepaalde eisen. De stimulans om daarbij gericht aan de slag te gaan met duurzaamheid of circulariteit, komt van onze comakers.”

Duurzame eisen
Ontwikkelende bouwer Trebbe schakelde in 2008 over op een andere bedrijfsstructuur. Als conceptuele dienstverlener ging het bedrijf de bouwactiviteiten verdelen over zes kenniscentra of expertises met BasisWonen als de divisie die verschillende duurzame grondgebonden woningbouwconcepten realiseert. “Met BasisWonen begonnen we in te spelen op de duurzame eisen van opdrachtgevers”, vetelt Blaauw. “Sinds enkele jaren kan de opdrachtgever bij ons kiezen uit verschillende energiezuinige woningconcepten zoals All-electric en Nul-Op-de-Meter en we realiseren woningen die voldoen aan de duurzaamheidseisen van Breeam, GPR-gebouw en Beng. Begin dit jaar hebben we binnen het bedrijf een ‘Team Duurzaamheid’ gevormd met zeven eigen vakmensen van verschillende disciplines en verschillende vestigingen. Die groep houdt zich bezig met slimme energietechniek, andere materiaaltoepassingen en met specifieke vragen van opdrachtgevers/klanten op het gebied van gezondheid en comfort. Circulariteit valt bij ons onder duurzaam materiaalgebruik.”

Technologie
Van het streven van de Nederlandse overheid naar een circulaire economie in 2050 en een halvering van de vraag naar primaire grondstoffen in 2030 is ook Berendsen op de hoogte. Het houdt hem wel bezig. “De uitnodiging van InnovatieCentrum Bouw (ICB) van TNO om deel te nemen aan het onderzoekstraject ‘Circulair ontwerpen, leveren en bouwen’ viel bij mij in goede aarde. Circulariteit, daar moet in mijn vak je gewoon een keer de tijd voor nemen. Zonder meteen te denken aan een revolutionaire verandering.” Blaauw kreeg de uitnodiging via Berendsen. Hij zag de voordelen van deelname samen met zijn comaker aan die kennissessies. “Sinds 1 januari 2018 geldt een wettelijke grenswaarde voor de maximale milieubelasting van een gebouw (MPG). Dat zegt nu nog weinig, want die waarde kun je gemakkelijk halen. Maar je kunt wel zien aankomen dat die grens straks wordt aangescherpt. Voordat je voor een voldongen feit komt te staan, moet je nu al kijken naar die ontwikkeling. Mede daarom heb ik gebruik gemaakt van de uitnodiging van Stephan.”

Lees het volledige artikel in Timmerfabrikant 11-2018.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Adverteren in het vakblad of op de website?

Neem dan contact op met Martin ten Hoven.
tel: 0342 - 49 42 91
e-mail: m.t.hoven@bdu.nl