logo tf

maandag, 10 december 2018 08:53

Vergroting marktaandeel hout met 5 procent

Met de blik ferm op 2019 (en daarna) stonden de recente ledenvergaderingen van de NBvT en Centrum Hout in het Spoorwegmuseum in Utrecht in het teken van uitvoering van de doelstelling het marktaandeel van hout in Nederland met 5 procent te vergroten. Bestaande en nieuwe initiatieven zullen onder een paraplu worden samengebracht om de markt van de voordelen van hout te doordringen.

De Nederlandse houtsector maakt zich op om in 2019 spijkers met koppen te slaan en gezamenlijk te werken aan vergroting van het marktaandeel hout met 5 procent. De recent gehouden algemene ledenvergaderingen van de in Centrum Hout verenigde NBvT en VVNH krijgen de structuur hiervoor steeds helderder in beeld. Na eerst apart te hebben vergaderd, kwamen de leden van de NBvT en VVNH in een derde Centrum Hout-vergadering samen. Het accent van de vergaderingen lag eigenlijk vrijwel uitsluitend op de activiteiten 2019 (en daarna). De ledenvergaderingen NBvT en Centrum Hout gaven akkoord op de gepresenteerde begroting. Dit betekent dat de stap is gezet naar een gezamenlijke begroting voor de beoogde activiteiten. Ook is zo de weg vrij om gezamenlijk de geformuleerde Centrum Hout-doelstellingen te realiseren. Bij de initiatieven om de groei van het marktaandeel hout te stimuleren, ligt de focus nadrukkelijk op drie sectoren: kozijnen/ramen/deuren, gww en houtskeletbouw. Het plan van aanpak werd tijdens de Centrum Hout-vergadering gepresenteerd door respectievelijk Gerrit Buitenhuis, Eric de Munck en Jan Hoekstra. De begroting en daarmee de uitvoering van de plannen komt echter met een kleine voorwaarde: bedrijven met een ‘belang’ moeten de bereidheid hebben ook individueel bij te dragen aan de beoogde projecten. “Dat die bereidheid er is, is van cruciaal belang”, aldus directeur Paul van den Heuvel (NBvT/VVNH/Centrum Hout). “Als die bereidheid er niet, of slechts beperkt aanwezig is, dan moeten we als Centrum Hout een prioritering in de uitvoering aanbrengen. Overigens wordt ook nadrukkelijk bekeken en gelobbyd om een financieringsbijdrage voor de uitvoering van de plannen te verkrijgen uit klimaatpotjes van de overheid.”

Beng
Voor houtskeletbouw zijn tot 2022 per kwartaal activiteiten omschreven om jaarlijks van 1.500 naar 10.000 hsb-woningen in Nederland te komen. Aandacht voor circulair bouwen en het fabrieksmatig integreren van installaties in hsb-elementen zijn daar onder andere speerpunten. Bij het geveltimmerwerk is dat daarnaast ook nog Beng, total-cost-of-ownership, maar ook een naar buiten gerichte blik, ‘minder intern gericht, want het houten kozijn moet tussen de oren en in de harten van de doelgroep komen’. Voor de gww gaat het vooral om het marktaandeel tropisch hout te borgen en uit te breiden. Voor alledrie sectoren zijn concrete langjarige activiteiten gepland.

Lees het volledige artikel in Timmerfabrikant 12-2018.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Adverteren in het vakblad of op de website?

Neem dan contact op met Martin ten Hoven.
tel: 0342 - 49 42 91
e-mail: m.t.hoven@bdu.nl